úvod | životopis | dielo | výstavy | kontakt
 
 


 

Narodený 17. januára 1936 v Šulekove okr. Trnava

1952-1957
- štúdium na SŠUP v Bratislave - oddelenie rezbárstva (prof. A. Drexler, prof. L. Korkoš)

1957-1963
- štúdium na VŠUP v Prahe - špeciálny ateliér pre umelecké spracovanie kovov (prof. B. Stefan, prof. J. Nušl, odb.asis. A. Nováková)

1964
- Zlatá medaila a Bavorská štátna cena na Medzinárodnom veľtrhu umeleckých remesiel v Mníchove
- usadil sa v Juri pri Bratislave (dnes Svätý Jur)

1967
- Cena Cypriána Majerníka - Čestné uznanie na Svetovej výstave EXPO °67 v Montreale

1967
- 1970 člen Klubu konkretistov

1977
- Zlatá medaila na Medzinárodnej výstave šperkov a bižutérie v Jabloncinad Nisou

1980
- Strieborná medaila na medzinárodnej výstave šperkov a bižutérie vJablonci nad Nisou

1990
- Čestný prsteň udelený Spoločnosťou pre zlatnícke umenie v Hanau (Ehrenringträger - Gesellschaft für Goldschmiedekunst)
- predseda Združenia šperkárov AURA
- zakladá ateliér kov a šperk na VŠVU v Bratislave

1992-1994
- vedie spolu s K. Weisslechnerom Letnú školu umeleckého šperku v Kremnici

1993
- habilitovaný na docenta Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

1999
- Čestná medaila udelená Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave

2001
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave mu udelila titul: Doktor Honoris Causa

Bibliografia
Ševčáková, E.: Anton Cepka a Jana Cepková. MT, 1965, č. 4, s. 28-29.
Hetteš, K.- Raban, J.: Úvahy o slovenském užitém umění. Tvar, 17, 1966, č. 1-2, str. 61-64.
Internationales Kunsthandwerk 1966. Werkkunst 28, 1966, č. 2-3, s. 53.
Z ateliérov. Z tvorby Antona Cepku. VŽ, 12, 1967, č. 10, s. 474-475.
Vokáčová, V.: Tvář současného československého šperku. Tvar, 18, 1967
Kára, Ľ.: Danuvius 1968. Bratislava, 1968. Katalóg výstavy v Dome umenia, Bratislava.
Pohribný, A.: Konkretizmus v diskusii. VŽ, 13, 1968, č. 5, s. 212.
Vokáčová, V.: Kov a šperk. Tvar, 19, 1968, č. 5, s. 129-160.
Raban, J.: Šestá celoslovenská přehlídka užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Tvar, 20, 1969, č. 3-4, s. 70-75.
Vokáčová, V.: Sympozium o stříbrném šperku. Tvar, 20, 1969, č. 9-10, s. 280-305.
Falk, F.: Schmuck 70 - Tendenzen. Katalóg výstavy v Schmuckmuseum. Pforzheim, 1970.
Šefčáková, E.: Klub konkretistov v Bratislave. VŽ, 15, 1970, č. 4, s. 22.
Štraus, T.: K výstave konkretistov v Bratislave. VŽ, 15, 1970, č. 4, s. 18.
Bott, G.: Schmuck als künstlerische Aussage unserer Zeit. Königsbach-Pforzheim, 1971.
Friedrichs, Y.: Gold + Silber, Schmuck + Gerät von Albrecht Dürer bis Gegenwart. Katalóg výstavy v Norishalle, Nürnberg, 1971.
Loucká, E.: Šperky z vinice. Svet socializmu, 1971.
Šimulčíková, J.: Strieborný poklad Antona Cepku. Slovenska, 1971, č.10.
Vokáčová, V.: Anton Cepka. Bratislava 1971.
Vokáčová, V.: Anton Cepka. Umění a řemesla, 13, 1971, č. 3, s. 36-39.
Kára, Ľ.: S Antonom Cepkom o šperku. Domov, 1972, č. 3, s. 38-41.
Falk, F.: Schmuck 73 - Tendenzen. Katalóg výstavy v Schmuckmuseum. Pforzheim 1973.
A. H. D.: Allerlei Schmuck und Objekte aus Stahl. Sonderausstellung aus Österreich im Schmuckmuseum. Pforzheimer Kurier, 19. 10. 1974, s. 26.
H. B.: Schmuck aus Stahl - ein Experiment. Pforzheimer Zeitung, 19. 10. 1974, s. 5.
Petránek, L.: Dvadsaťpäť rokov pre rozvoj slovenského výtvarného umenia. Martin 1974.
Schollmayer, K.: Neuer Schmuck (Ornamentum humanum). Tübingen 1974.
Skubic, P.: Schmuck aus Stahl. Internationales Symposion. Schmuck, Kleinobjekte, Konzepte. Katalóg výstavy. Linz, Viedeň, Norimberg, Pforzheim, 1974.
Osmitzová, A.: Súčasný slovenský šperk. Katalóg výstavy v SNG. Bratislava 1976.
Osmitzová, A.: Pohľad na súčasnú tvorbu unikátneho šperku. Výtvarný život, 21, 1976, č. 5, s. 10-13.
Turner, R.: Contemporary Jewellery a Critical Assenssment 1945-1975. Cassel 1976.
Turner, R.: Jewellery in Europe. Katalóg výstavy The Scotish Arts Council Gallery, Edinburg; The Vicoria and Albert Museum, Londýn; Aberden Art Gallery, Bristol, 1976.
Falk, F.: Schmuck 77 - Tendenzen. Katalóg výstavy v Schmuckmuseum. Pforzheim, 1977.
Sobášna sieň MsNV - Krupina. Urbanika, informácie - urbanizmus - územné plánovanie - životné prostredie, 1977, č. 1, s. 53-57.
Osmitzová, A.: Anton Cepka z rokov 1963-1978. Bratislava 1978. Katalóg výstavy v SNG Bratislava.
Reiling, R.: Goldschmiedekunst. Arbeiten von 32 europäischen Goldschmieden. Königsbach, Pforzheim 1978.
Friedrichs, Y.: Von Schmuck zum Objekt. Düsseldorfer Feuilleton, 21. 9. 1979, č. 220.
Komárová, V.: Šperky pozlátené medailami. Móda, 29, 1979, č. 5, s. 47.
Osmitzová, A.: Šperky. Jana Cepková, Anton Cepka, Imrich Svitana. Katalóg výstavy vo Východoslovenskej galérii. Košice 1979.
Siváček, V.: Výtvarní umelci Trnavského okresu. Katalóg výstavy v Galérii J. Koniarka. Trnava 1979.
Schmuck international 1900-1980. Katalóg výstavy v Museum für angewandte Kunst. Viedeň 1980.
Doricová, D.: Celoslovenská výstava kresby. Katalóg výstavy v Považskej galérii. Žilina 1982.
Im Spannugsfeld zwischen Kunst und Handwerk. Goldschmiede Zeitung. Uhrmacher Zeitschrift, 80, 1982, č. 4, s. 112-119.
Material. Schmuck und Gerät. Katalóg výstavy z Internationale Handwerksmesse. Mníchov 1983.
Skubic, P.: Anton Cepka. Goldschmiede Zeitung. Uhrmacher Zeitschrift, 81, 1983, č. 2, s. 118-119.
Vokáčová, V.: Súčasný československý umelecký šperk. Katalóg výstavy v Galérii M. A. Bazovského. Trenčín 1983.
Contemporary Jewellery. The Americas, Austricas, Europe and Japan. Katalóg výstavy v Národnom múzeu moderného umenia, Kyoto a v Národnom múzeu moderného umenia. Tokio 1984.
Malá československá encyklopedie A - Č. Praha 1984.
Szabó, I.: Šperkár z Jura. Hlas ľudu, 17. 11. 1984, s. 4.
Vokáčová, V.: Anton Cepka. Bydlení, 1984, č. 2, s. 75-78.
Zvon, M.: Vysoký lesk šperkov. Život, 34, 1984, č. 2, s. 18-19.
Anton Cepka-Jaroslav Prášil. Tschechische Schmuckkünstler in der Galerie am Graben. gold+silber - uhren+schmuck, 1986, č. ll, s. 38-39.
International Jewellery Arts Exhibition. Katalóg výstavy v Seibu Museum of Art. Tokio 1986.
Pucsala, G.: Graben 7. Randezvous internationaler Schmuckkünstler. Die Vitrine (Das unabhängige Fachjournal für den Fachhandel), 1986, Október, 62-63, 74.
Schrammová, A.: Prírastky úžitkového umenia a designu v rokoch 1976 - 1985. Katalóg výstavy v SNG. Bratislava 1986.
Cogan, M.: Šperkařské sympozium v Turnově podruhé. Umění a řemesla, 29, 1987, č. 1, s. 67.
Holešovský, K.: Prírastky úžitkového umenia a dizajnu v SNG. Výtvarný život, 32, 1987, č. 1, s. 18-19.
Joieria Europa Contemporánia. Katalóg výstavy v Seu Central de la Caixa de Pensions. Barcelona 1987.
Schrammová, A.: Umelecký šperk ako nositeľ obsahu. Výtvarný život, 35, 1990, č. 1, s. 51-53.
Schrammová, A.: Anton Cepka - k dielu. VŽ, 34, 1990, č. 5, s.19-24.
Schrammová, A.: Kremnica°90. Prvé medzinárodné sympózium umeleckého šperku. Bratislava 1990.
Schrammová, A.: Premeny. Slovenský šperk 1961 - 1991. Katalóg výstavy v SNG. Bratislava 1991.
Schrammová, A.: Umelecký šperk v slovenskom výtvarnom umení v druhej polovici dvadsiateho storočia. Design Trend, 1, 1992, č. 1-4, s. 81-89.
Schrammová, A. a kol.: AURA - Výstava drobnej plastiky, umeleckého šperku a odevného doplnku. Katalóg výstavy v GMB. Bratislava 1992. Schrammová, A.:
Watkins, D.: The Best in Contemporary Jewellery. London 1992.
Šperk na cestách. Katalóg výstavy v Galérii Simone. Bratislava 1993.
Zinkand, W.: 13 Goldschmiede. Katalóg výstavy na Akadémii výtvarných umení. Mníchov 1993.
Schmuck und Gerät – Eine Ausstellung der Gesellschaft für Goldschmidekunst – katalóg k výstave 1994.
Cepka, A. a kol.: Priestory duše. Katalóg výstavy pri príležitosti medzinárodného sympózia umeleckého šperku ARS ORNATA EUROPEANA v Umeleckej besede slovenskej. Bratislava 1995.
Poláčková, D. - Schrammová, Á.: Expozícia úžitkového umenia, designu a architektúry 1900-1995. Katalóg výstavy v SNG. Bratislava 1995.
Schramm, Á.: Umelecký šperk, sklo a textil in: Rusinová, Z. a kol.: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Katalóg výstavy v SNG. Bratislava 1995.
Cartlidge B.: Twentieth - Century Jewelry, New York
Heiniger E. a J.: The Great Book of Jewels
Helen W. Drutt Englisch und Peter Dormer: Jewelry of our Time – Art, Ornament and Obsession 1995.
Schrammová Á.: Anton Cepka – Šperky a objekty – katalóg výstavy SNG, Bratislava 1996.
Schrammová, Á.: Fantázia a disciplína in: 53. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno 1997, s. 201 – 202
Schrammová, Á.: Anton Cepka – Šperky a objekty. 53. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno, 1997, s. 209 – 210.
Portrait der Meister Bayerischer Staatspreis vydané pri príležitosti 49. Internationalen Handweksmesse München 1997.
Schrammová Á.: Umenie a remelo in: Rusinová Z. a kol. Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočie. Bratislava, 2000
Schrammová, Á.: FORMA 2000. Fantázia a disciplína. Katalóg výstavy v Dome kultúry, Bratislava 2000.
20 Jahre Galerie Spektrum. Katalóg výstavy, Mníchov 2001.
100 Schmuckstücke. Manufakturen & Goldschmiede & Künstler. Katalóg výstavy, 2001.
Křížová, A.: Proměny českého šperku na konci 20. století. Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 2002.
Experiment Schmuck das Erfurter Schmucksymposium 1984 – 2002. Katalóg výstavy, Angermuseum, Erfurt 2003.
1000 Rings. A Lark Jewelry Book. New York 2004.
500 Brooches. A Lark Jewelry Book. New York 2005.
  Content © 1960-2005 Anton Cepka. Foto © Pavol Janek, Matúš Cepka. Text Ágnes Schramm. Design © 2006 Komplot.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.